Ken jij het verschil tussen introversie en verlegenheid?

Na mijn webinar van vorige week over introversie en perfectionisme, kreeg ik de vraag wat nu eigenlijk het verschil was tussen introversie en verlegenheid.

En dat is een heel goeie vraag 😊

Want die twee worden inderdaad wel vaak eens door elkaar gehaald of althans in één adem genoemd.

En dat is helemaal niet zo onlogisch want verlegen gedrag kan er ook uit zien als introvert gedrag
namelijk dat mensen stil en terughoudend overkomen. Echter, de reden van die terughoudendheid is verschillend.

Verlegenheid heeft meer te maken met een gebrek aan zelfvertrouwen in sociale situaties. Je bent bang van een negatief oordeel van de andere. Bijvoorbeeld bang om een fout antwoord te geven.

Bij introverten heeft die stilte en terughoudendheid veel te maken met het denkproces dat zich in hun hoofd afspeelt. Als die (nog) niets zeggen, is dat omdat ze vinden dat dat nog niet het juiste moment is.

En ik verduidelijk dit graag aan de hand van een voorbeeld:

Stel je eens een vergadering voor waarin 2 collega’s niets of bijna niets zeggen: dan zal de verlegen collega het woord niet nemen omdat hij of zij bang is om iets dom te zeggen. De introverte collega zal echter stiller zijn omdat die nog geen behoefte heeft om iets te zeggen of omdat die de info nog aan het verwerken is die zonet verteld is. En nee, dat wil niet zeggen dat we heel traag zijn. We zitten gewoon anders in elkaar en denken liever eerst na voor we onze ideeën naar buiten brengen.

Hoe herkenbaar is dit voor jou?

Wil jij nog meer ontdekken over introversie en de grote verschillen met extraversie? Spring dan zeker binnen in de Strong People Academy.