5 tips om als introvert leiding te geven aan extraverte medewerkers

Vorige week vroeg één van de deelnemers aan mijn workshop hoe ze als introvert leiding kon geven aan 2 extraverten. En da’s een heel goeie vraag. Het is niet omdat jij in de rol van leidinggevende terecht komt, dat de anderen dat ook zo gaan aanvaarden.

Deze vijf tips kunnen je alvast op weg zetten

1.Blijf jezelf

Een veel gemaakte fout is dat mensen denken dat ze het op dezelfde manier proberen te doen als hun extraverte collega’s. Dit is echter gedrag dat van nature niet bij je past. Daardoor zal je minder zelfzeker overkomen, je zal je er niet goed bij voelen en het gevoel hebben dat je geen goede leidinggevende bent. En het zal ook niet werken

2.Ga uit van je eigen sterktes en uitdagingen

En twee sterktes die hierin een belangrijke rol spelen zijn het opbouwen van vertrouwen en het goed kunnen luisteren. Doordat je goed kan luisteren en de info die je hierdoor verzamelt meeneemt in het vervolg van het proces bouw je ook gemakkelijk vertrouwen op bij de anderen. Dit is ook één van de redenen waarom introverten in staat zijn om op een effectieve manier leiding te geven aan mensen die zelfstandig kunnen en willen werken. Ze zijn minder directief en geven zo de andere de ruimte om zelf initiatief te nemen.

3.Hou rekening met de sterktes en uitdagingen van de extraverte medewerkers

Zij worden niet graag gestuurd en nemen liever zelf het initiatief. Aan ideeën meestal geen gebrek. En dat is ook hun sterkte. Ze hebben heel snel voorstellen van oplossing. Hierbij denken ze echter niet altijd na over de details en mogelijke hindernissen die op het parcours kunnen liggen. Zij vinden het dan ook niet erg om er onmiddellijk in te vliegen, vervolgens vast te stellen dat het niet helemaal werkt zoals voorzien en vervolgens bij te sturen.
Als introvert ben je echter wel sterk in het uitstippelen van een pad. De kracht zal dan juist zitten in het combineren van deze beide sterktes. Start voor jezelf op voorhand met na te denken over de dingen waar je zeker rekening moet mee houden. Combineer dit met de creatieve inbreng van je medewerkers tot een voorstel waar beiden kunnen achter staan.

En dat brengt me feilloos bij de volgende tip.

4.Maak de afspraken zichtbaar voor alle partijen

Als je noteert wie verantwoordelijk is voor welke actie en tegen wanneer, aangevuld met de beslissingen die genomen zijn en zorgt dat deze info beschikbaar is voor alle betrokkenen dan beschikt ieder over dezelfde info.
Door het maken van afspraken over de manier waarop je tussentijds zal communiceren of wanneer een afspraak niet kan nagekomen worden, zorg je er bovendien voor dat daar op de moeilijke momenten niet meer moet over gediscussieerd worden.

5.Zorg voor een open communicatie

Durf op een open en respectvolle manier met elkaar te communiceren en elkaar aan te spreken over de gemaakte afspraken.